Od 1 do 28 lutego 2018 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Wniosek z załącznikami, należy składać w pokoju 202.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym nastąpi w terminie od 1 do 30 kwietnia 2018 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
Roczny limit oleju napędowego na 1ha użytków rolnych wynosi 86 litrów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2018 r. wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju.
 

         bip   powiat plocki   zgrp   pup

         elektronicznaskrzynkapodawcza   narodowesr   wku   mapa aktywnosci 1

         woj   dump   baner krus  

         km   pl logo CEIDG   mikroporady   baner2 szybki PIT

         pit  

Copy Right © 2013 Gmina Bielsk