W dniu 2 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy Bielsk podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zągoty, Cekanowo i Bielsk”. W skład inwestycji wejdzie budowa 12,5 km odcinka kanalizacji sanitarnej, dwóch tłoczni ścieków oraz czternastu przydomowych przepompowni ścieków Dzięki powyższym pracom, możliwość wykonania przyłącza kanalizacyjnego uzyska około 700 mieszkańców w/w miejscowości. Zadanie zrealizuje firma REN-KOP z Bielska w latach 2018 – 2020.